www.5129.net > 沾字的组词

沾字的组词

沾沐,沾化,沾染沾包,沾包儿【被株连;受拖累别惹他,他做坏事,你还得沾包】沾光,沾亲带故,沾惹,沾粘,沾污等如果你认可我的回答,敬请及时采纳,~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.~你的采纳是我前进的动力~~O(∩_∩)O,记得好评和采纳,互相帮助

“沾?”的词语:沾溉 沾染 沾污 沾湿 沾光 沾濡 沾沾 沾襟 沾巾 沾洽 沾润 沾丐 沾手 沾醉 沾滞 沾惹 沾边 沾衿 沾包 沾被 沾露 沾霈 沾赉 沾漉 沾粘 沾臆 沾渥 沾膺 沾唇 沾恋 沾沐 沾寒 沾缨 沾带 沾恩 沾锡 沾泣 沾 沾凝 沾黏 沾化 沾足 沾辱 沾连

沾上、沾化、沾花惹草、沾沾自喜、沾染、沾光、沾亲带故、利益均沾、沾污、沾边、滴酒不沾、泣下沾襟、脚不沾地、沾襟、沾溉、沾包、沾恩、沾沾、沾锡、沾湿、沾手、沾滞、沾粘、禅絮沾泥、沾巾、沾亲、沾黏、沾惹、

1、沾惹[zhān rě] 招致;激惹. 2、均沾[jūn zhān] 大家平均分享(利益):利益~. 3、沾手[zhān shǒu] 用手接触:雪花一~就化了. 4、沾亲[zhān qīn] 有亲戚关系(多指关系较远的):~带故.我跟他沾点儿亲. 5、沾边[zhān biān] (~儿) 6、

沾字组词:沾惹 、均沾 、沾手 、沾亲 、沾光 、沾边 、沾染 、沾臆 、沾化 、沾巾 、恩沾 、沾饰 、沾寒 、沾濡 拼音:zhān 部首:氵 笔画:8 五笔:IHKG 释义:1.浸湿:泪流~襟.2.因为接触而被东西附着上:~水.3.稍微碰上或挨上:~边儿

沾手 均沾 沾光 沾边 沾染 沾臆 沾巾 沾襟 沾寒 沾乾

沾字怎么组词? :沾惹、 沾手、 均沾、 沾亲、 沾光、 沾边、 沾染、 沾臆、 沾化、 沾饰、 沾巾、 沾襟、 沾寒、 沾乾、 沾湿、 恩沾、 沾、 沾粘、 沾接、 沾润、 沾辱、 沾被、 沾黏、 沾赐、 沾干、 沾凝、 沾渐、 沾济、 沾漉、 沾逮、 沾包、 沾沛、 沾浃、 濡沾、 沾恩、 沾醉、 沾露、 沾渥、 沾牙、 沾污

沾沐,沾化,沾染沾包,沾包儿【被株连;受拖累别惹他,他做坏事,你还得沾包】沾光,沾亲带故,沾惹,沾粘,沾污等可以去字典里查

浸湿组词:沾衣;沾润(沾湿浸润,喻沾得利益);沾足(雨水充足);沾洽(雨水充足;渊博).又如:沾浃(浸透);沾渥(浸润);沾臆(沾膺.泪水浸湿胸前);沾濡(浸湿);沾襟(浸湿衣襟);沾洒(水珠洒落浸湿.多指流泪);

沾字的词语:沾惹、均沾、沾手、沾亲、沾边、沾染、沾化、沾巾、恩沾、沾寒、沾濡、沾润、沾粘、沾被、沾黏、沾凝、沾、沾恩、沾识、沾污、濡沾、沾干、沾接、沾沛、沾唇、一沾、沾衿、沾窃、沾洗、不沾、沾露、沾醉、沾袍、沾、沾渐、沾碍、沾锡、沾包、沾丐、沾辱

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com