www.5129.net > 云开头的四字成语有什么?

云开头的四字成语有什么?

云字头成语: 云蒸霞蔚 云淡风轻 云谲波诡 云锦天章 云程发轫 云雾迷蒙 云舒霞卷 云霓之望 云程万里 云泥之差 云兴霞蔚 云泥之别 云起龙骧 云梦闲情等。 云淡风轻 yún dàn fēng qīng 解释:微风轻拂,浮云淡保形容天气晴好。亦作“风轻云淡”。 出...

过眼云烟[guò yǎn yún yān] 意思:从眼前飘过的云烟。原比喻身外之物,不必重视。后比喻很快就消失的事物。 造句:无论权位有多显赫,都不过是过眼云烟。 天高云淡[tiān gāo yún dàn] 意思:天气晴朗,天少云而高。云轻薄而淡。 造句:今天天高云...

过眼云烟、天高云淡、响彻云霄、风起云涌、拨云见日、乌云密布、腾云驾雾、风卷残云、 叱咤风云、风云突变、九霄云外、烟消云散、人云亦云、壮志凌云、耕云播雨、义薄云天、 闲云野鹤、不知所云、吞云吐雾、平步青云、云翻雨覆、游云惊龙、胜友...

云程发轫,云翻雨覆,云梦闲情,云趋鹜赴,云涌风飞,云蒸龙变,云淡风轻,云树遥隔,云合雾集,云起龙骧,云泥之别,云里雾里,云锦天章,云蒸霞蔚,云屯雾集,云窗霞户,云蒸础润,云泥异路,云情雨意,云愁雨怨,云心水性,云净天空,云愁雨恨,云雾迷蒙,云扰幅裂,云...

成语: 行云流水,腾云驾雾,叱咤风云,风起云涌 峰转路回,千峰万仞,登峰造极

云字开头的四字成语, : 云程发轫、 云涌风飞、 云蒸龙变、 云翻雨覆、 云趋鹜赴、 云梦闲情、 云淡风轻、 云树遥隔、 云合雾集、 云起龙骧、 云泥之别、 云里雾里、 云心水性、 云蒸础润、 云窗霞户、 云屯雾集、 云净天空、 云锦天章、 云罗天...

云程发轫、 云涌风飞、 云蒸龙变、 云翻雨覆、 云趋鹜赴、 云梦闲情、 云淡风轻、 云树遥隔、 云合雾集、 云起龙骧、 云泥之别、 云里雾里、 云心水性、 云蒸础润、 云窗霞户、 云屯雾集、 云净天空、 云锦天章、 云罗天网、 云车风马、 云泥异...

云开头的四字词语有 : 云程发轫、云涌风飞、云蒸龙变、云翻雨覆、云趋鹜赴、 云梦闲情、云淡风轻、云树遥隔、云合雾集、云起龙骧、 云泥之别、云里雾里、云心水性、云蒸础润、云窗霞户、 云屯雾集、云净天空、云锦天章、云车风马、云泥异路、 ...

云程发轫、 云蒸龙变、 云翻雨覆、 云淡风轻、 云趋鹜赴、 云起龙骧、 云梦闲情、 云树遥隔、 云泥之别、 云锦天章、 云屯雾集、 云蒸础润、 云里雾里、 云涌风飞、 云屯飙散、 云合雾集、 云窗霞户、 云心水性、 云泥异路、 云净天空、 云集景...

云程发轫、 云涌风飞、 云蒸龙变、 云翻雨覆、 云趋鹜赴、 云梦闲情、 云淡风轻、 云树遥隔、 云合雾集、 云起龙骧、 云泥之别、 云里雾里、 云心水性、 云蒸础润、 云窗霞户、 云屯雾集、 云净天空、 云锦天章、 云罗天网、 云车风马、 云泥异...

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com