www.5129.net > 云开头的四字成语有什么?

云开头的四字成语有什么?

云字头成语: 云蒸霞蔚 云淡风轻 云谲波诡 云锦天章 云程发轫 云雾迷蒙 云舒霞卷 云霓之望 云程万里 云泥之差 云兴霞蔚 云泥之别 云起龙骧 云梦闲情等。 云淡风轻 yún dàn fēng qīng 解释:微风轻拂,浮云淡保形容天气晴好。亦作“风轻云淡”。 出...

过眼云烟[guò yǎn yún yān] 意思:从眼前飘过的云烟。原比喻身外之物,不必重视。后比喻很快就消失的事物。 造句:无论权位有多显赫,都不过是过眼云烟。 天高云淡[tiān gāo yún dàn] 意思:天气晴朗,天少云而高。云轻薄而淡。 造句:今天天高云...

云程发轫,云翻雨覆,云梦闲情,云趋鹜赴,云涌风飞,云蒸龙变,云淡风轻,云树遥隔,云合雾集,云起龙骧,云泥之别,云里雾里,云锦天章,云蒸霞蔚,云屯雾集,云窗霞户,云蒸础润,云泥异路,云情雨意,云愁雨怨,云心水性,云净天空,云愁雨恨,云雾迷蒙,云扰幅裂,云...

过眼云烟、天高云淡、响彻云霄、风起云涌、拨云见日、乌云密布、腾云驾雾、风卷残云、 叱咤风云、风云突变、九霄云外、烟消云散、人云亦云、壮志凌云、耕云播雨、义薄云天、 闲云野鹤、不知所云、吞云吐雾、平步青云、云翻雨覆、游云惊龙、胜友...

云程发轫、 云蒸龙变、 云翻雨覆、 云淡风轻、 云趋鹜赴、 云起龙骧、 云梦闲情、 云树遥隔、 云泥之别、 云锦天章、 云屯雾集、 云蒸础润、 云里雾里、 云涌风飞、 云屯飙散、 云合雾集、 云窗霞户、 云心水性、 云泥异路、 云净天空、 云集景...

云程发轫、 云涌风飞、 云蒸龙变、 云翻雨覆、 云趋鹜赴、 云梦闲情、 云淡风轻、 云树遥隔、 云合雾集、 云起龙骧、 云泥之别、 云里雾里、 云心水性、 云蒸础润、 云窗霞户、 云屯雾集、 云净天空、 云锦天章、 云罗天网、 云车风马、 云泥异...

云开头的四字词语有 : 云程发轫、云涌风飞、云蒸龙变、云翻雨覆、云趋鹜赴、 云梦闲情、云淡风轻、云树遥隔、云合雾集、云起龙骧、 云泥之别、云里雾里、云心水性、云蒸础润、云窗霞户、 云屯雾集、云净天空、云锦天章、云车风马、云泥异路、 ...

云字开头四字成语 : 云程发轫、 云涌风飞、 云蒸龙变、 云翻雨覆、 云趋鹜赴、 云梦闲情、 云淡风轻、 云树遥隔、 云合雾集、 云起龙骧、 云泥之别、 云里雾里、 云心水性、 云蒸础润、 云窗霞户、 云屯雾集、 云净天空、 云锦天章、 云罗天网...

云蒸霞蔚 云淡风轻 云谲波诡 云锦天章 云程发轫 云雾迷蒙 云舒霞卷 云霓之望 云程万里 云泥之差 云兴霞蔚

云锦天章 云兴霞蔚 云中白鹤 云屯星聚 云梦闲情 云窗月户 云开雾散 云屯雾集 云雾迷蒙 云开见日云消雾散 云迷雾锁 云天雾地 云心鹤眼 云容月貌 云行雨施 云起龙襄 云泥异路 云窗雾阁 云涌风飞 云遮雾障 云屯鸟散 云水全真 云溪醉侯 云起雪飞 云...

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com