www.5129.net > 殷有几个读音并组词

殷有几个读音并组词

殷 yīn yān yǐn 1. 富裕,富足:~实.~阜.~富. 2. 深厚,恳切:情意甚~.~切.~勤. 3. 众,多:“士与女,~其盈矣”. 4. 盛,大:~祭. 5. 中国朝代名,商代的后期,由盘庚起称“殷”:~墟.

三个 :分别是yīn(殷切),yān(殷红),yǐn.(雷声殷殷)

殷切yin 殷红yan 都第一声

殷 yīn:殷实,殷勤 殷 yān:殷红 请采纳支持

殷拼 音 :yīn yān yǐn 详细释义 :yīn (组词:殷实、殷阜、殷富、情意甚殷、殷切、殷勤等等.)1.富裕,富足:殷实.殷阜.殷富.2.深厚,恳切:情意甚殷.殷切.殷勤.3.众,多:“士与女,殷其盈矣”.4.盛,大:殷祭.5.中国朝代名,商代的后期,由盘庚起称“殷”:殷墟.6.姓. yān (组词:殷红) 黑红色:殷红. yǐn 1.雷声:“殷其雷,在南山之阳”.2.震动:“熊咆龙吟殷岩泉”.

殷yīn富裕,富足:殷实.殷阜.殷富.深厚,恳切:情意甚殷.殷切.殷勤.众,多:“士与女,殷其盈矣”.盛,大:殷祭.中国朝代名,商代的后期,由盘庚起称“殷”:殷墟.姓.殷yān黑红色:殷红.殷yǐn雷声:“殷其雷,在南山之阳”.震动:“熊咆龙吟殷岩泉”.笔画数:10;部首:殳;笔顺编号:3351153554

有三个读音 殷 yīn 1. 富裕,富足:~实.~阜.~富. 2. 深厚,恳切:情意甚~.~切.~勤. 3. 众,多:“士与女,~其盈矣”. 4. 盛,大:~祭. 5. 中国朝代名,商代的后期,由盘庚起称“殷”:~墟. 6. 姓.yān ◎ 黑红色:~红.yǐn 1. 雷声:“~其雷,在南山之阳”. 2. 震动:“熊咆龙吟~岩泉”.

yin 第一声和第三声都有 放在姓里念第一声

殷读音【yīn】【yān】【yǐn】 笔划:10 笔顺:撇、撇钩、撇、横折折/横折弯、横撇/横钩、捺 殷[ yīn ] 1,富裕,富足 2,深厚,恳切 3,众,多 4,盛,大 5,中国朝代名,商代的后期,由盘庚起称“殷” 6,姓 殷 [ yān ] :黑红色 殷[ yǐn ] 1,雷声 2,震动 用殷组词: 殷勤【yīn qín】:情意深厚 殷切【yīn qiè】: 深厚而迫切 殷实【yīn fù】:殷实富足;繁盛,富足 殷墟【yīn xū】:商代后期都城的遗址 殷红【yān hóng】:发黑的红色 殷充【yīn chōng】:丰盛;充裕

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com