www.5129.net > 求以拼音nuE开头的成语有哪些

求以拼音nuE开头的成语有哪些

虐人害物 虐[nuè]:残暴狠毒.泛指残害人类,破坏世间美好事物. 虐人害物-------物以类聚-------聚精会神------神不守舍 ---------舍己为人 --------人不聊生---------- 生搬硬套 -------------- 套头裹脑 --------- 脑瓜不灵 ------------- 灵丹妙药--------------药到病除

开头字的拼音是li的成语有:力不从心 、力挽狂澜 、力争上游 、力均势敌 、力可拔山 .1、力不从心 拼音:lì bù cóng xīn 解释:心里想做,可是力量够不上.2、力挽狂澜 拼音:lì wǎn kuáng lán 解释:比喻尽力挽回危险的局势.3、力争上游 拼音:lì zhēng shàng yóu 解释:努力奋斗,争取先进再先进.4、力均势敌 拼音:lì jūn shì dí 解释:双方力量相等,不分高低.5、力可拔山 拼音:lì kě bá shān 解释:力气大得可以拔起山来,形容勇力过人.

貌似不是所有的拼音都有汉字吧 v有汉字么?

鱼目混珠 鱼贯而入 鱼贯而行 鱼龙混杂 鱼龙曼衍 鱼烂土崩 鱼溃鸟散 鱼米之乡 鱼馁肉败 鱼网鸿离 鱼游釜中 鱼跃鸢飞 鱼鱼雅雅 雨后春笋 雨过天晴 玉石俱焚 与众不同 愚公移山 郁郁葱葱

不落窠臼 不以为然 不假思索 不耻下问 不胫而走 不屈不挠 不可思议 不言而喻 不屑一顾 不一而足 不绝如缕 不求甚解 不容置喙 不可理喻 不知所措 不负众望 不刊之论 不足为训 不胜枚举 不甚了了 不同凡响 不约而同 不卑不亢 不期而遇 不可名状

九开头 九宗七祖 九州四海 九蒸三 九五至尊 九天九地 九死未悔 九死不悔 九世之仇 九仞一篑 九衢三市 九年之储 九流十家 九流宾客 九流百家 九九归原 九江八河 九间大殿 九间朝殿 九阍虎豹 九合一匡 九关虎豹 九故十亲 九天揽月 九鼎大吕 九

匡鼎解颐匡国济时匡合之功匡衡凿壁匡救弥缝匡乱反正匡谬正俗匡其不逮匡时济世匡时济俗匡俗济时匡正纲纪怯不前筐箧中物狂悖无道狂吠狴犴狂风暴雨狂风大作狂风恶浪狂风巨浪狂风怒号狂风怒吼狂风骤雨狂蜂浪蝶狂歌痛饮狂瞽之说狂瞽之言狂轰滥炸狂花病叶狂奴故态狂朋怪侣狂朋怪友狂嫖滥赌狂犬吠日狂三诈四狂涛骇浪狂涛巨浪狂妄自大狂吟老监狂饮暴食诳时惑众旷达不羁旷夫怨女旷古绝伦旷古奇闻旷古未闻旷古未有旷古无两旷古一人旷邈无家旷日长久旷日持久旷日积晷旷日经久旷日经年旷日累时旷日离久旷日弥久旷日引久旷日引月旷若发蒙旷若发蒙旷世不羁旷世奇才旷世无匹旷世逸才旷岁持久旷心怡神旷性怡情旷职偾事

拼音是“wu”第四声的有:1、物[wù]事物,东西,事物的内容、实质.2、务[wù]事情,从事,追求,必须,一定.3、误[wù]指谬误、错误,与“正”相对.4、雾(雾)[wù]可以指雾(一种自然天气现象).5、悟[wù]它可以指悟(黄思婷演唱

成双配对

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com