www.5129.net > 求翻译,要快

求翻译,要快

亲爱的詹金斯女士,我是上学期上过你英语书写课的李华。我写信来请求你的帮助。我这个暑假正在申请一份我所在城市的一家外国公司的兼职工作,并且刚完成了我的申请信和简历。然而,我不太确定我所使用的语言和格式是否正确。我知道你日程繁忙,...

这张照片里有一张图画书 我爱图画书 你想现在读书吗 好 当然 我经常读故事 我喜欢这张图片 你在打扫你的房间 你经常打扫吗 不经常 你呢 是的 我经常打扫我的房间 你经常拍照吗 是的 我喜欢拍照你呢 不 但Daming有一个很好的照相机 他经常给我拍...

真率铭 作者:司马光 (原文) 吾斋之中,不尚虚礼。不迎客来,不送客去。宾主无间,坐列无序。 真率为约,简素为具。有酒且酌,无酒且止。清琴一曲,好香一炷。 闲谈古今,静玩山水。不言是非,不论官事。行立坐卧,忘形适意。 冷淡家风,林泉...

On April 26,2003,he had a serious mountain climbing accident. 2003年4月26日,他在登山中发生了严重事故。 Aron loves mountain climbing and doesn't mind taking risks. 阿伦喜欢登山,而不在意冒险。 Aron did not give up climbing af...

一个饥饿的狮子坐着看着一个正在地理吃草的肥公牛。 “如果公牛没有角的话“狮子贪婪地想到”那么我将立刻吃了他“ 突然他(狮子)有了个点子。靠近那头公牛,他用友好地语调说道”我真羡慕你,公牛先生,我希望你不要介意。你有一个多么帅气英俊的脑...

安装说明1.用winrar解压2.用Nero Burning这个软件刻录.cue和.bin格式的文件3.安装游戏4.从光盘1中把game .exe复制过来覆盖原有已损坏文件5.可以玩儿咯~ 同是游戏发烧友~

原文断句: My body in purgatory leave there cordonly hope. Family and jade elder sister can forgive me at the moment of decision, but I am sure you will understand my heart. My dear man, I told you so ruthless because the natio...

公交司机和乘客救助一位老人 昨天上午9:00,26路公交车沿中华路行驶时,司机看见一位老人躺在路边上,旁边一位妇女正大声呼救。 公交司机,24岁的王平毫不犹豫停下车子,跳下车询问那位妇女发生了什么。她说那位老人心脏病发作需要去医院。王平...

1821年,伊丽莎白·布莱克威尔出生于英国,她10岁那年,她决定移居纽约。一天,她决定,她想成为一名医生。对于一名生活在第十九世纪的女性来说,那几乎是不可能的。在她多次写信给医学院申请入读后,她终于被一位来自费城的医生接受了。为了赚学...

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com