www.5129.net > 清平乐村居注音版

清平乐村居注音版

清qing 平 ping 乐 yue 村cun 居 ju

máo yán dī xiǎo,xī sháng qīn qīn chāo 茅檐低小,溪上青青草. zūi lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo 醉里吴音相媚好, bái fà shúi jiā wōng áo 白发谁家翁媪? dà ér chú dòu xī dōn 大儿锄豆溪东, zhōng ér zhèng zhí jí long 中儿正织鸡笼. zùi xǐ xǐao ér wú lài 最喜小儿无赖, xī tóu wò bāo liān péng 溪头卧剥莲蓬.

百度知道 有问题搜一搜 辛弃疾的清平乐村居全文的拼音查看全部23个回答 辛弃疾的清平乐村居全文的拼音 我来答 sjz 知道合伙人教育行家 2018-03-21 qīng píng lè cūnjū 清平乐村居 zuò zhě:xīn qì jí 作者:辛弃疾 máo yán dī xiǎo ,xī shàng

máo yán dī xiǎo, xī sháng qīn qīn cāo 茅檐低小,溪上青青草. zūi lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo 醉里吴音相媚好, bái fà shúi jiā wōng áo (打错了,第三声) 白发谁家翁媪? dà ér chú dòu xī dōng

qīng píng lè cūn jū 清 平 乐 村 居 【作者】辛弃疾 【朝代】宋 máo yán dī xiǎo , xī shàng qīng qīng cǎo .茅 檐 低 小 , 溪 上 青 青 草 .zuì lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo , bái fà shéi jiā wēng ǎo ?醉 里 吴 音 相 媚 好 , 白 发 谁 家 翁 媪 ?dà ér

qing(一声) ping(二声) yue (四声)cun(一声) ju(一声)

清平乐村居作者:辛弃疾 (宋代)茅檐低小,溪上青青草.醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼.最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬.qīng píng lè cūn jū zuò zhě :xīn qì jí (sòng dài )máo yán dī xiǎo ,xī shàng qīng qīng cǎo .zuì lǐ wú yīn xiàng mèi hǎo ,bái fā shuí jiā wēng ǎo ?dà ér chú dòu xī dōng ,zhōng ér zhèng zhī jī lóng .zuì xǐ xiǎo ér wáng lài ,xī tóu wò bāo lián péng .

qīng píng lè cūn jū 清平乐村居sòng dài : xīn qì jí 宋代:辛弃疾máo yán dī xiǎo , xī shàng qīng qīng cǎo .茅檐低小,溪上青青草.zuì lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo , bái fàshéijiā wēng ǎo ?醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?dà ér chú dòu xī dō

同“月”音

友情链接:zxqk.net | xaairways.com | eonnetwork.net | prpk.net | ldyk.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com