www.5129.net > 笼的多音字并组词

笼的多音字并组词

笼lóng1. 用竹篾、木条编成的盛物器或罩物器:灯~.熏~.2. 用竹篾、木条或金属丝等编插而成的养鸟或虫的器具:鸡~.鸟~.蝈蝈~.3. 旧时囚禁犯人的东西:囚~.牢~.4. 用竹木或金属材料制成的有盖的蒸东西器具:~屉.蒸~.5. 泛指包络之物:~头.笼 lǒng1. 较大的箱子:箱~.2. 遮盖,罩住:~罩.烟~雾罩.3. 概括而不分明,不具体,称“笼统”.希望会对你有所帮助……

lóng鸟笼子, 筷笼子.lǒng笼罩,烟笼雾罩.

笼 lóng:灯笼,牢笼,囚笼,蒸笼,鸟笼;笼 [lǒng]笼罩,笼统;箱笼.希望能帮到你!

笼( lóng )______(牢笼 )笼( lǒng)______(笼络 )

笼罩 笼统 笼络 笼屉 笼子 笼头 笼盖 笼纱 笼致 笼火 笼鹅 笼葱 笼照 笼袖 笼灯 笼裙 笼豢 笼丛 笼竹 笼嘴 笼樊 笼饼 笼东 笼冠 笼 笼松1、笼/lóng/ ①用竹篾、木条编成的盛物器或罩物器 灯笼.熏笼.②用竹篾、木条或金属丝等编插而成的养鸟或

笼的多音字组词笼 [lóng]用竹篾、木条编成的盛物器或罩物器:灯~.熏~.用竹篾、木条或金属丝等编插而成的养鸟或虫的器具:鸡~.鸟~.蝈蝈~.旧时囚禁犯人的东西:囚~.牢~.用竹木或金属材料制成的有盖的蒸东西器具:~屉.蒸~.泛指包络之物:~头.笼 [lǒng]较大的箱子:箱~.遮盖,罩住:~罩.烟~雾罩.概括而不分明,不具体,称“笼统”.

笼lóng 鸟笼 lǒng笼罩

Iǒng 笼罩 Ióng 笼子

“笼”是个多音字,读音分别是lóng或lǒng,释义为用竹篾、木条编成的盛物器.引申义是遮盖,罩住:黑云笼罩着天空. “笼”lǒng: 笼络 [ lǒng luò ] :用手段拉拢:~人心. 笼统 [ lǒng tǒng ] :缺乏具体分析,不明确;含混:他的话说得非常

lóng鸟笼子, 筷笼子.lǒng笼罩,烟笼雾罩.

友情链接:nnpc.net | ndxg.net | mdsk.net | sgdd.net | bycj.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com