www.5129.net > 回( )顾( )词语

回( )顾( )词语

嗣不顾臊: 嗣不顾臊 -解释 “嗣” sì (1) ㄙˋ (2) 接续,继承:~后(以后)。~岁(来年)。~响(继承前人之业,如回声之相应)。~徽(继承先人的美德、声誉)。 (3) 子孙:后~。~子。 (4) 郑码:JLAJ,U:55E3,GBK:CBC3 (5) 笔画数:13,部首:口...

1.左顾右盼【zuǒ gù yòu pàn 】 释义 顾、盼:看。向左右两边看。形容人骄傲得意的神情。 出处 晋·左思《咏史》诗:“左眄澄江湘,右盼定羌胡。” 2.不管不顾【bù guǎn bù gù 】 释义 指对人不照料,也指举动莽撞,不顾别人。 3.不屑一顾 【bù xiè...

置之不顾 zhì zhī bù gù [释义]置:放着;之:代词;顾:照管。放在那儿不管。 [出处]清·曹雪芹《红楼梦》第80回:“那薛蟠得了宝蟾,如获珍宝,一概都置之不顾。” 瞻前顾后 zhān qián gù hòu [释义]瞻:向前看;顾:回头看。看看前面,又看看后...

奋不顾身 【近义】舍生忘死、万死不辞 【反义】畏缩不前、贪生怕死 【释义】奋勇向前,不考虑个人安危。 【出处】汉·司马迁《报任少卿书》:“常思奋不顾身以殉国家之急。” 【用例】部下弟子,虽不敢谓久经训练,有勇知方,惟大义所在,却是~。...

顾忌、八顾、疼顾、审顾、下顾、内顾、照顾、爱顾、后顾、顾藉 一、顾忌 拼音: gù jì 释义:行事之前对于某些外加的行为规范有所畏惧。 二、八顾 拼音:bā gù 释义:东汉士大夫互相标榜﹐称郭林宗﹑宗慈﹑巴肃﹑夏馥﹑范滂﹑尹勋﹑蔡衍﹑羊陟...

愤不顾身 【读音】:fèn bù gù shēn 【解释】:奋勇直前,不顾自身安危。 【出处】:宋·乐史《绿珠传》:盖一婢子,不知书,而能感主恩,愤不顾身,其志烈懔懔,诚足使后人仰慕歌咏也。

欢迎光顾,谢谢惠顾

左顾右盼、义无反顾、不屑一顾、顾影自怜、奋不顾身、顾名思义、言行相顾、瞻前顾后、 顾此失彼、顾全大局、顾虑重重、不管不顾、后顾之忧、自顾不暇、不顾一切、劬劳顾复、 后顾之虞、补牢顾犬、悍然不顾、掉臂不顾、后顾之患、义无返顾、坐视...

应是:顾此失彼 [读音][gù cǐ shī bǐ] [解释]顾了这个,丢了那个。形容忙乱或慌张的情景。 [出处]明·冯梦龙《东周列国志》七十六回:“……分军为三:一军攻麦城;一军攻纪南城;大王率大军直捣郢都彼疾雷不及掩耳;顾此失彼;工城若破;郢不守矣。...

墙头马上遥相顾-----唐 白居易 《井底引银瓶》 井底引银瓶,银瓶欲上丝绳绝。石上磨玉簪,玉簪欲成中央折。瓶沉簪折知奈何?似妾今朝与君别。忆昔...

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com