www.5129.net > 瓣膜组词五个字

瓣膜组词五个字

瓣组词有哪些词语花瓣 、蒜瓣、 瓣胃、 瓣膜、 肛瓣 拼音bàn 1、组成花冠的各片:花瓣。2、植物的种子、果实或球茎

瓣的组词有哪些?相关的组词:花瓣、蒜瓣、瓣膜、瓣胃、莲瓣、活瓣、瓣香、门瓣、桃瓣、豆瓣、根瓣、瓜瓣、尖瓣、重瓣胃

用“瓣”字怎么组词?【组词】1 蒜瓣[suàn bàn] 蒜的鳞茎分成若干瓣状,每一个瓣状部分叫做一个蒜瓣。2 瓣膜[bàn mó] 一种小瓣或类似小瓣膜的

“瓣”字有哪些组词?组词:花瓣、蒜瓣、瓣膜、瓣胃、瓣香、肛瓣、桃瓣、骨瓣、门瓣、活瓣 拓展解析瓣,读音:bàn 释义 组成花冠的各片。植物的种子

瓣的组词有哪些呢瓣字组词 :蒜瓣、瓣膜、瓣胃、莲瓣、活瓣、瓣香、门瓣、桃瓣、豆瓣、根瓣、瓜瓣、尖瓣、重瓣胃、蒜瓣儿、八瓣子、一瓣香、

瓣字组词有哪些瓣字组词 :蒜瓣、瓣膜、瓣胃、莲瓣、活瓣、瓣香、门瓣、桃瓣、豆瓣、根瓣、瓜瓣、尖瓣、重瓣胃、蒜瓣儿、八瓣子、一瓣香、

瓣组词什么瓣组词有:莲瓣、活瓣、肛瓣、骨瓣、根瓣、蒜瓣儿、重瓣胃、豆瓣酱、一瓣香、酱瓣草、八瓣子、花瓣

瓣字怎么组词?瓣的解释 [bàn ]1. 组成花冠的各片:花~。2. 植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿。蒜~儿。

瓣的组词花瓣 瓣香 莲瓣 蒜瓣 豆瓣 瓣膜 根瓣 瓜瓣 瓣胃 八瓣子 门瓣 尖瓣 活瓣 酱瓣草 重瓣胃 一瓣香 一瓣子心 蒜瓣儿 豆瓣酱

花瓣的瓣的组词有哪些蒜瓣、瓣膜、瓣胃、活瓣、莲瓣、豆瓣、瓜瓣、 肛瓣、骨瓣、根瓣、蒜瓣儿、重瓣胃、花瓣装、鼬瓣根、 八瓣子、一瓣香、豆瓣酱

友情链接:qwrx.net | wlbk.net | sgdd.net | bycj.net | bdld.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com